خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزش عملی بهره برداران با عنوان هرس عملی درختان میوه در بیارجمند توسط مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری دوره آموزش عملی بهره برداران با عنوان هرس عملی درختان میوه در بیارجمند توسط مرکز سمنان(شاهرود)

    به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، دوره آموزشی بهره برداران با عنوان هرس عملی درختان میوه در تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری در بخش بیارجمند شهرستان شاهرود با حضور ۲۳ نفر از باغداران برگزار شد. دکتر حسن آبادی مدرس این دوره در مورد روشهای مختلف هرس درختان میوه سردسیری توضیحات لازم را ارائه کرد و تعدادی از درختان یکی از باغ های منطقه به صورت آموزشی هرس شد