خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزش عملی بهره برداران با عنوان آفات و بیماری های درختان میوه در شهر مجن توسط مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری دوره آموزش عملی بهره برداران با عنوان آفات و بیماری های درختان میوه در شهر مجن توسط مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، دوره آموزشی بهره برداران با عنوان آفات و بیماری های درختان میوه در تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال جاری با همکاری نظام صنفی کشاورزی شهرستان شاهرود با حضور ۷۰ نفر از کشاورزان منطقه مجن، تاش و فرحزاد برگزار شد. دکتر دزیانیان و مهندس ذاکر مدرسین این دوره بودند. در این دوره در مورد مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های درختان میوه موجود در منطقه به کشاورزان آموزش های لازم داده شد و به پرسش های فراگیران پاسخ های لازم ارائه گردید.