خانه / اخبار / برگزاری دوره آموزش بهره برداران با عنوان تغذیه گندم در شهرستان آرادان

برگزاری دوره آموزش بهره برداران با عنوان تغذیه گندم در شهرستان آرادان

به گزارش روابط عمومی مرکز،  دوره آموزش بهره برداران با عنوان تغذیه گندم درسالن اجتماعات  مرکز آموزش جهاد کشاورزی آرادان با حضور ۵۶ نفر از کشاورزان  عضو نظام صنفی شهرستان آرادان  در ۲۸ دی ماه سال جاری برگزار گردید .محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) آقایان دکتر اخیانی و دکتر نادری عارفی مدرسین این دوره بودند. 

%image_alt%
%image_alt%