خانه / اخبار / برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز با محور برنامه ریزی دوره عملی کارشناسان جدید الاستخدام

برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز با محور برنامه ریزی دوره عملی کارشناسان جدید الاستخدام

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه شورای آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)،با عنوان برنامه ریزی دوره عملی کارشناسان جدید الاستخدام در تاریخ ۱۴ شهریور ماه سال جاری با حضور اعضاء برگزار گردید. در این جلسه در مورد برنامه ریزی روزانه کلاس ها، نحوه اداره و اجرای عملی، اساتید دوره و تعیین کمیته های مربوطه بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اخذ گردید.

سپس دکتر دزیانیان رئیس مرکز به بیان گزارشی از گردهمایی مدیران و معاونین آموزشی در مشهد پرداختند. ایشان سیاست گذاری، مجری گری و پاسخ گو بودن در حوزه آموزش های بهره برداران، کارکنان و زنان روستایی را از اولویت های  سیاست های سازمان عنوان نمودند. رئیس مرکز سپس از موضوعات مطرح شده در گردهمایی به آموزشهای بهره برداران، کارکنان، کاردانش، آموزش زنان روستایی علمی کاربردی،آموزش مدیران،آموزش کارشناسان پهنه ها، استفاده از محققین جهت تدریس در مراکز، برنامه ریزی روی کشاورزان آینده و استفاده ار همیاری خیرین اشاره نمودند.

در ادامه دکتر دزیانیان از کسب رتبه ممتاز مرکز در آموزش های کاردانش در بین مراکز کشور و دریافت لوح تقدیر خبر دادند.