خانه / اخبار / برگزاری جلسه شورای آموزشی در مرکز سمنان (شاهرود)

برگزاری جلسه شورای آموزشی در مرکز سمنان (شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه ، در تاریخ ۱۵ مهر ماه سال جاری با حضور اعضاء برگزار گردید. در این جلسه ابتدا گزارش برگزاری دور اول آموزش کارشناسان مسئول پهنه ارائه و در مورد برنامه ریزی دور دوم آموزشهای عملی کارشناسان مسئول پهنه ها ، محققین پهنه ها، ورودی های جدید دانشجویان علمی کاربردی و مسائل آموزش های کاردانش بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در ادامه دکتر دزیانیان رئیس مرکز با اشاره به برگزاری مطلوب دور اول آموزش کارشناسان مسئول پهنه ها در مرکز بر اجرای هر چه بهتر دور دوم این آموزش ها و رضایت مندی بیشتر فراگیران که از ۲۲ مهر ماه در مرکز برگزار می گردد تاکید نمودند و همکاری همه حوزه ها و کارکنان مرکز در این زمینه را خواستار شدند. رئیس مرکز سپس در مورد وظایف محققین معین و سرکشی مداوم از مراکز خدمات و ارتباط دائم محققین با کارشناسان مسئول پهنه تاکید کردند.