خانه / اخبار / برگزاری جلسه سخنرانی در مرکز سمنان(شاهرود) با عنوان کشاورزی حفاظتی

برگزاری جلسه سخنرانی در مرکز سمنان(شاهرود) با عنوان کشاورزی حفاظتی

به گزارش روابط عمومی مرکز، به منظور آشنایی بهره‌برداران، کارشناسان و دانشجویان کشاورزی با اصول کشاورزی حفاظتی، جلسه سخنرانی با همکاری مرکز رشد شاهوار با عنوان کشاورزی حفاظتی در ۲۷ مهرماه سال جاری در مرکز تجقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) برگزار گردید. این سخنرانی توسط مهندس امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز انجام شد. در این جلسه مهندس امید مهر ضمن تشریح مفهوم کشاورزی حفاظتی، توضیحات جامع و کاملی در زمینه استفاده از ادوات حفاظتی در مناطق مختلف استان سمنان ارائه نمود. وی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه خاک‌ورزی حفاظتی در مرکز توضیحاتی ارائه و با توجه به شرایط استان سمنان (اقلیم گرم و خشک، تبخیر زیاد،  کاهش بارندگی و ظهور خشکسالی) کشاورزی حفاظتی را یک نیاز ضروری به منظور ایجاد پایداری در تولید و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی (مسئله ریزگردها و انتشار دی‌اکسید کربن) و کاهش تبخیر و استفاده بهینه از منابع ْآب دانست. در انتهای جلسه به پرسش های حاضرین در جلسه پاسخ های لازم توسط ایشان ارائه گردید.