خانه / اخبار / برگزاری جلسه تدوین الگوی کشت دشت های استان سمنان

برگزاری جلسه تدوین الگوی کشت دشت های استان سمنان

جلسه کارگروه تدوین الگوی کشت استان سمنان روز سه شنبه مورخ ۱۶/۹/۹۵ با حضور رییس سازمان، معاون تولیدات گیاهی، مدیران زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان(شاهرود) و سایر اعضای کارگروه به منظور پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص تدوین الگوی کشت دشت های استان  برگزار شد. در این جلسه ابتدا مهندس اصغری معاون تولیدات گیاهی سازمان، هدف و برنامه های کارگروه تدوین الگوی کشت دشت های استان را تشریح نمودند. سپس دکتر اخیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان(شاهرود)، گزارشی از اقدامات و پیگیری های صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) را ارائه نمودند. در ادامه جلسه دکتر سیدحسن موسوی فضل رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز ، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص میزان آب مصرفی محصولات مهم از ۹ دشت استان را بصورت پاورپوینت ارائه نمودند. در این جلسه مهندس میرعماد رییس سازمان جهاد کشاورزی استان از روند پیشرفت کار در کار گروه ابراز رضایت نموده و بر دقت و سرعت کار و تهیه به موقع پروژه مذکور تاکید نموده و راهنمای های لازم را به کارگروه ارائه نمودند.