خانه / اخبار / برگزاری جلسه بررسی طرح آمایش سرزمین در مرکز

برگزاری جلسه بررسی طرح آمایش سرزمین در مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز ، جلسه بررسی طرح آمایش سرزمین مربوط به استان سمنان با حضور ریاست مرکز و مدیران بخشهای تحقیقاتی ، مدیر جهاد کشاورزی شاهرود و مدیران تابعه در روز یکشنبه سوم اردیبهشت سال جاری در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) تشکیل گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر دزیانیان رئیس مرکز به بیان روند اجرای این طرح در کشور و استان پرداخت و بعضی از نقات قوت و ضعف این طرح در حوزه کشاورزی را بیان نمود.

سپس مهندس قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود هم توضیحاتی در مورد نحوه اجرای طرح بیان و نقطه نظرات خود را بیان نمود.

در ادامه حاضرین به بررسی دقیق طرح پرداختند و پیشنهاداتی ارائه گردید و چالش های این طرح بررسی شد که خلاصه ای از آن عبارتند از: ایجاد مرکز رشد در مرکز، ایجاد آزمایشگاه بیوتکنولوژی در مرکز، تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام گلخانه ای و دامپروری، تکمیل مطالعه در اراضی شیب دار، ایجاد مجتمع های آبزی پروری، تغییر الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی، ایجاد کارگاههای فراوری گیاهان دارویی