خانه / اخبار / برگزاری آموزش عملی کشت گیاهان دارویی برای زنان روستایی کلاته خیج و کلامو توسط مدرسین مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری آموزش عملی کشت گیاهان دارویی برای زنان روستایی کلاته خیج و کلامو توسط مدرسین مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، در راستای رویکرد توسعه کشت گیاهان دارویی در منطقه، دو کارگاه آموزشی کشت گیاهان دارویی برای زنان روستایی کلاته خیج و کلامو در ۱۴ آبان ماه سال جاری برگزار گردید. آقایان دکتر حسن آبادی و دکتر باباخانزاده مدرسین این کارگاه ها بودند.