خانه / گالری / برنامه پرسمان سیمای استان سمنان با حضور دکتر دزیانیان

برنامه پرسمان سیمای استان سمنان با حضور دکتر دزیانیان

 

برنامه پرسمان سیمای استان سمنان با حضور دکتر دزیانیان سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) با موضوع مصرف بهینه آب و صرفه جویی در مصرف آب.