خانه / اخبار / بازدید دکتر محمودی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کشور از مرکز شاهرود

بازدید دکتر محمودی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کشور از مرکز شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر سید باقر محمودی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند کشور و هیئت همراه  در ۲۶ و ۲۷ تیر ماه سال جاری از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) بازدید به عمل آوردند. ایشان ضمن بازدید از مزارع تحقیقاتی و تولیدی چغندر قند منطقه میامی و کالپوش در جلسه ای با حضور رئیس ، مسئولین و کارشناسان مرکز اهداف و برنامه های کوتاه مدت،میان مدت و دراز مدت موسسه را بیان نمودند. ایشان ضمن ارائه گزارشی از موفقیتهای موسسه و شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان قندی در تولید بذور چغندر قند، توسعه تکنولوژی بذور چغندر قند را عامل کلیدی در این زمینه اعلام نمودند. همچنین تشکیل شرکت های دانش بنیان ، خصوصی سازی و برون سپاری را در زمینه تولید بذر چغندر قند مورد تاکید قرار دادند. در این دیدار دکتر دزیانیان رئیس مرکز در سخنانی ضمن تشکر و قدردانی از حضور ریاست موسسه تحقیقات چغندر قند در استان،  گزارشی از اقدامات مرکز در زمینه تحقیقات چغندر قند را بیان نمودند و برآمادگی مرکز جهت ایجاد مزارع پایش و تولید بذر چغندر قند در منطقه تاکید نمودند. سپس دکتر محمودی در ادامه در جلسه ای با شرکت کارشناسان کشاورزی منطقه شاهرود و میامی، اعضای خانه کشاورزر، کشاورزان پیشرو ، نماینده کارخانه قند شاهرود و روسای بخش های تحقیقاتی مرکز شرکت نمودند.در این جلسه رئیس موسسه تحقیقات چغندر قند ضمن تاکید بر خودکفایی و خود اتکایی، بحث میزان تولید به ازاء مقدار آب مصرفی را در کشور بسیار مهم توصیف کردند.ایشان ضمن اشاره به تاریخچه تولید بذر چغندر قند در کشور در طی ۹۰ سال گذشته و سیر تحول تکنولوژی بذر در دنیا، اقداماتی نظیر تولید بذور مقاوم به خشکی با دوره رشد کوتاه،کشت نشایی، کشت زود هنگام،کشت پاییزه چغندر در مناطق گرمسیر و کم آبیاری را از برنامه های موسسه در زمینه چغندر قند عنوان نمودند.سپس حاضرین در جلسه به بیان نظرات و مشکلات کشت چغندر قند در منطقه پرداختند.