خانه / اخبار / بازدید دانشجویان رشته باغبانی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان از مرکز

بازدید دانشجویان رشته باغبانی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان از مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، دانشجویان رشته باغبانی دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری از مرکز

بازدید به عمل آوردند . در این برنامه از نهالستان پسته، باغ گل محمدی، باغ کلکسیون میوه و خزانه تولید نهال درختان مثمر بازدید به عمل آمد و توضیحات لازم توسط مدرس و محققین مرکز آقایان دکتر حسن آبادی، دکتر عابدینی و دکتر محمدی ارائه گردید.