خانه / اخبار / انجام آزمایشات چکاپ سالیانه کارکنان مرکز با همکاری مرکز بهداشت
?

انجام آزمایشات چکاپ سالیانه کارکنان مرکز با همکاری مرکز بهداشت

 به گزارش روابط عمومی مرکز ، طبق هماهنگی های بعمل آمده با مرکز بهداشت ، چکاب بدنی سالانه همکاران(طرح مراقبت بهداشت بدن برای رده سنی ۳۰ سال به بالا) برای متقاضیان و کلیه همکاران مرکز (بصورت رایگان و اختیاری) در ۲۸ و ۲۹ دی ماه سال جاری در محل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)انجام شد که مورد استقبال همکاران قرار گرفت. 

%image_alt%
%image_alt%