خانه / اخبار / ارائه مقاله و سخنرانی عضو هیات علمی مرکز در همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

ارائه مقاله و سخنرانی عضو هیات علمی مرکز در همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی در دهم و یازدهم آبان ماه سال جاری در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این همایش ملی دکتر احمد دزیانیان عضو هیات علمی مرکز با ارائه مقاله به صورت سخنرانی تحت عنوان“تاثیر مواد افزودنی در افزایش کارایی و ماندگاری حشره کش بیولوژیک گرانولوویروس بید سیب زمینی”حضوری فعال داشتند. اضافه می شود که در این همایش از مجموع ۱۷۳ چکیده مقاله ارسالی ۱۲۳ مقاله(حدود ۷۰ درصد) پذیرفته که ۱۱۳ مقاله به صورت پوستر و ده مقاله بصورت سخنرانی (شفاهی) ارائه گردید.