خانه / اخبار / اجرای کارگاه آموزشی ” کیفیت آب آبیاری در سیستم های آبیاری تحت فشار ” در شهرستان دامغان

اجرای کارگاه آموزشی ” کیفیت آب آبیاری در سیستم های آبیاری تحت فشار ” در شهرستان دامغان

کارگاه آموزشی ” کیفیت آب آبیاری در سیستم های آبیاری تحت فشار “با هدف برقراری ارتباط و انجام هماهنگی های لازم بین باغداران پسته که برای همکاری در  طرح تحقیقاتی ” اندازه گیری آب مصرفی باغات پسته” انتخاب شده بودند در تاریخ ۲۹ دی ماه سال جاری در شهرستان دامغان برگزار گردید.

در این کارگاه که با حضور کارشناسان و  باغداران پسته در شهرستان دامغان استان سمنان برگزار شد، محقق مرکز آقای دکتر سیدحسن موسوی فضل به عنوان مدرس، تدریس نمودند. در این کارگاه موضوعاتی مانند کیفیت آب آبیاری،  پارامترهایی که در آب آبیاری باید اندازه گیری شود،  تاثیر کیفیت آب آبیاری بر سیستم های آبیاری تحت فشار،  نقش فیلتراسیون در سیستم آبیاری قطره ای،  گرفتگی خروجی ها (قطره چکان ها) در آبیاری قطره ای و راهکارهای رفع آن ، روش عملی اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای (محاسبه زمان اسید شویی، حجم و غلظت اسید و روش کار) تدریس گردید و در ادامه کارگاه باغداران و کارشناسان به طرح سئوالات خود پرداختند و پاسخ های لازم توسط مدرس مربوطه ارائه گردید.

%image_alt%