خانه / اخبار / اجرای سیستم جدید آبیاری بارانی رین فلت در اراضی مرکز سمنان(شاهرود)

اجرای سیستم جدید آبیاری بارانی رین فلت در اراضی مرکز سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز، اولین طرح الگویی سیستم آبیاری بارانی ( رین فلت ) به مساحت یک هکتار در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان( شاهرود) در ۸ آبان ماه سال جاری اجرا گردید. این سیستم جدید آبیاری با همکاری شرکت ورسک اتصال تولید و شرکت مهندسین مشاور آبیاران گستر قومس به صورت الگویی در مرکز اجرا گردید. فواید این سیستم به شرح زیر اعلام شده است :

۱-هزینه سیستم حدود یک سوم نسبت به دیگر سیستم ها

۲-  سرعت اجرای بالا (یک هکتار در هر روز)

۳-  میزان همپوشبانی و پخش صددرصدی در سرعت های باد بالا

۴- عمر مفید بالا نسبت به روش های مشابه مانند نواری

۵- قابل استفاده و اجرایی بودن توسط بهره بردار

۶- قابلیت جابجایی آسان در زمین های آیش

۷- عدم کوبیدگی خاک نسبت به دیگر روش های مشابه

۸- این سیستم برای کشت گیاهان چند ساله مانند یونجه و یا کشت گیاهان دارویی و زعفران و یا در آبیاری تکمیلی در مناطق دیمکاری میتواند روشد مناسبی باشد.

 اجرای این روش در سال زراعی جاری در شرائط ایستگاه تحقیقات بسطام مورد ارزیابی میزان کارایی قرار خواهد گرفت.