خانه / اخبار / آگهی واگذاری سالن پذیرایی مرکز

آگهی واگذاری سالن پذیرایی مرکز

آگهی واگذاری سالن پذیرایی

 

این مرکز در نظر دارد حق بهره برداری از فضای سلف سرویس خود واقع در شاهرود کیلومتر ۲ جاده بسطام  با قابلیت برگزاری مراسم و دارابودن امکانات ذیل را از طریق مزایده

  • سالن غذاخوری با ظرفیت  حداقل سیصد نفر (دو باب سالن همجوار در طبقه همکف )
  • سردخانه با درجه حرارت کمتر و بیشتر از صفر درجه
  • فضای مناسب و وسیع برای  آشپزخانه
  • انبار نگهداری مواد غذایی
  • تجهیزات و لوازم آشپزی و پذیرایی
  • امکانات مناسب برای   استقرار مدیریت و اتاق های استراحت کارکنان
  • فضای مناسب برای پارک خودرو
  • فضای سبز زیبا

به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید از متقاضیان دعوت به عمل می آید برای بازدید از امکانات مورد واگذاری و کسب اطلاعات بیشتردر ساعات اداری به دبیرخانه کمسیون معاملات مرکز به نشانی ذیل آگهی مراجعه فرمایند 

     مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان شاهرود

نشانی

شاهرود :کیلومتر ۲ جاده بسطام – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان (شاهرود ) تلفن ۳۲۲۲۲۴۹۳-۰۲۳ نمابر ۳۲۲۲۹۹۲۳-۰۲۳