خانه / اخبار / آغاز برگزاری آموزش های مهارت آموزی کارشناسان مسئول پهنه سازمان جهاد کشاورزی در مرکز شاهرود

آغاز برگزاری آموزش های مهارت آموزی کارشناسان مسئول پهنه سازمان جهاد کشاورزی در مرکز شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز، کارگاه آموزشی کارشناسان مسئول پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به مدت ۴ روز از ۲۵ لغایت ۲۹ شهریور ماه سال جاری شهریور ماه سال جاری در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) برگزار شد. در این دوره آموزشی که با شرکت گروه A کارشناسان جدیدالاستخدام به تعداد ۳۶ نفر برگزار گردید، مباحثی همچون تغذیه محصولات زراعی، تغذیه محصولات باغی، تولید نهال و پیوند و هرس باغات میوه سردسیری تدریس گردید. در این کارگاه که در مزارع و باغات مرکز و مزرعه آقای علیخانی در مجن برگزار شد، محققین مرکز آقایان مهندس فائزنیا، مهندس تقی پور، دکتر حسن آبادی، دکتر طهانیان و کارشناس ارشد مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود آقای مهندس قربانیان تدریس نمودند.