خانه / اخبار / آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از اراضی مرکز سمنان(شاهرود)

آغاز برداشت ذرت علوفه‌ای از اراضی مرکز سمنان(شاهرود)

 به گزارش روابط عمومی مرکز، عملیات برداشت ذرت علوفه‌ای در سطح ۲۰ هکتار از اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) آغاز شد. لازم به ذکر است که آبیاری ذرت علوفه ای در اراضی مرکز با سیستم آبیاری تیپ انجام و برداشت آن نیز بصورت مکانیزه انجام می شود. سیستم آبیاری تیپ در کشت ذرت و سایر محصولات ردیفی سبب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش قابل توجه در عملکرد می گردد که پیش بینی میشود از هر هکتار از اراضی مرکز به طور متوسط ۷۵ تن علوفه برداشت گردد. مهندس امیدمهر عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی و کارشناس مکانیزاسیون مرکز بیان نمود که واحد مکانیزاسیون مرکز توانایی لازم برای ساخت تیپ ‌پهن‌کن و نصب آن بر روی ماشین‌های مختلف کاشت را دارد.